Thanh chống đa năng được tin dùng tại nhà máy Coca Cola